Werknemer

Hoe helpen we uw medewerkers?

!Claire hanteert het P.A.P.model. Het P.A.P.model is een combinatie van activiteiten die elkaar aanvullen en versterken met als doel, snel en slagvaardig de cliënt van dienst te kunnen zijn. P.A.P staat voor Preventie, Acute hulp en Persoonlijk management. Laten we dit even toelichten

Preventie:

Stap 1

Zodra wij met u in contact zijn stellen we u voor om een workshop te organiseren voor al uw leidinggevenden. Tijdens deze workshop geven we uw MT leden inzicht in de symptomen van de mogelijke problematiek. (desgewenst gaan we ook in op de meest voorkomende oorzaken) Het resultaat zal zijn dat u:

 • Tools heeft ontvangen voor het maken van beleid met als doel het voorkomen van problematische situaties.
 • Inzicht heeft op de impact van de medewerkers met persoonlijke problematiek, en het effect op de resultaten van uw onderneming.
 • Tools heeft ontvangen voor het plannen van werkvergaderingen waardoor het onderwerp uit de taboe sfeer gehaald kan worden.

Stap2

Vroegtijdig onderkennen, opsporen en behandelen, meestal bij specifieke doelgroepen is van groot belang om tijdig hulp te kunnen bieden. We gaan een gesprek aan met u en uw leidinggevenden over de waarnemingen op de afdeling en wonen eventueel een werkoverleg bij waar dit thema op de agenda staat.

De fase wordt afgesloten met een rapportage, aanbevelingen en een mogelijk plan van aanpak. Mogelijke inhoudelijke stappen kunnen acute hulp en/of persoonlijk management zijn.

Acute Hulp:

Op het moment dat we overeenstemming hebben over het plan van aanpak volgt er een inventarisatie van het aantal acute problemen & prioriteiten. Denk hier aan; Hoeveel schulden zijn er? Wat zijn de maandelijkse lasten? Hoe hoog zijn de maandelijkse inkomsten? Per individu zal er een handelingsplan gemaakt worden waarbij schuldbemiddeling, schuldsanering, bewindvoering en persoonlijke financiële administratie compleet beheersbaar worden gemaakt.

Quick Wins: de budgetcoach neemt de regie over naar de schuldeisers en brengt de werknemer tot rust.

Persoonlijk management:

Tegelijk wordt het uitgavenpatroon van de werknemer onder de loep genomen. In overleg met de werknemer zelf wordt er gekeken naar:

 1. Is er sprake van verkwistingen?
 2. Waarop kan de werknemer besparen?
 3. Welke grote uitgaven zijn in de nabije toekomst te verwachten en hoe moet hiervoor gereserveerd worden?

! Claire zorgt er voor dat het beheer van de bankrekening van de werknemer onder continu toezicht staat, met zijn toestemming. Dat betekent dat het loon op de beheerrekening binnenkomt. Totdat het moment tastbaar is dat de problemen zijn opgelost en de werknemer heeft aangetoond dat hij zelf in staat is aan het roer te staan. Vervolgens worden de volgende activiteiten uitgevoerd/gemonitord:

 1. Een medewerker van ! Claire betaalt de maandelijkse vaste lasten en de aflossingen die zijn overeengekomen met de schuldeisers.
 2. Er wordt leef geld gestort naar de leef rekening van de werknemer. Daar zal hij het mee moeten doen.
 3. Er zal een virtuele buddy aangesteld worden die de werknemer helpt met mogelijke gewenste aankopen boven bedrag xxxx ( budget check )
 4. U wordt met regelmaat op de hoogte gehouden van de vorderingen in het hulpverleningstraject door middel van de gemaakte rapportages.
 5. Een belangrijk onderdeel van het persoonlijke management is het corrigeren van de intrinsieke motivatie. De medewerker moet weer de kracht ontwikkelen om zijn situatie te kunnen corrigeren. Wij bieden hem de (tijdelijke) hulp maar, uiteindelijk zal hij zelf het vermogen weer moeten hebben om zijn situatie te corrigeren.
 6. Doormiddel van intensieve coaching zullen we werken aan: zingeving, motivatie en persoonlijke weerbaarheid.

Kortom:

De werknemer wordt continue begeleid en gecoacht. Weerbaarheidstrainingen, omgaan met geld en workshops  “perspectief verbeteren” kunnen een onderdeel uitmaken van het handelingsplan. Uiteindelijk is en blijft de medewerker zelf verantwoordelijk. Intrinsieke motivatie opbouwen is dan ook het uitgangspunt.(Genoemde prijzen zijn exclusief btw).

Wat levert het op?

 1. Rust en positief perspectief.
 2. Rust bij uw werknemer.
 3. Rust op de werkvloer, minder ziekteverzuim, hogere productiviteit.
 4. Perspectief bij de werknemer, omdat hij weer in controle is van zijn huidige en toekomstige situatie.
 5. De kosten zijn in no-time terugverdiend en staan niet in verhouding tot de verborgen verliezen door inefficiëntie in uw organisatie.

Wat doet u door ! Claire in te zetten voor de werknemer?

U geeft op een goede manier invulling aan de zorgplicht die u nu eenmaal heeft en toont zich een betrokken werkgever. U kweekt goodwill.

Wat zijn de voorwaarden voor de werknemer?

Hij verleent zijn medewerking. Als hij niet geholpen wil worden, kunnen wij niets voor hem betekenen. Wij maken concrete afspraken met hem en we verwachten dat hij zich ook aan die afspraken houdt. Anders ondermijnt hij ons werk en verliezen wij onze, en de medewerker, zijn betrouwbaarheid bij schuldeisers en andere belanghebbenden.

Contact